سرگرم آموزی یا اجوتینمنت (Edutainment)

سرگرم آموزی یا اجوتینمنت (Edutainment) به ترکیبی از آموزش و سرگرمی در یک تجربه لذت بخش اشاره دارد و شامل استفاده از روش های سرگرمی برای آموزش محتوای آموزشی به روشی موثر و جذاب است.
با توجه به اینکه در هوم اسکول عمده آموزشها به صورت غیرمستقیم، بازی محور و تجربه محور است، سرگرم آموزی یکی از پرکاربردترین شیوه های آموزش در هوم اسکول برای سنین مختلف می باشد.