همه به یک دست یاری و یک دوست نیاز دارند و این دقیقاً همان چیزی است که در DorVian.com پیدا خواهید کرد. در هر مرحله ای از زندگی شما، هر کجا که در سفر مدرسه خانگی خود هستید، منابع مدرسه خانگی وجود دارد که ماجراجویی شما را کمی آسان تر می کند.

منابع آموزشی رایگان در منزل

ما معتقدیم که هر دانش آموز باید با خوشحالی در خانه درس بخواند! و ما امیدواریم که شما کشف کرده باشید که آموزش در خانه یک ماجراجویی فوق العاده است، ماجرایی که زندگی را تغییر می دهد. ما می دانیم که آموزش در خانه آسان نیست، اما یکی از آن چیزهای چالش برانگیز در زندگی است که بسیار ارزشمند است. تیم DorVian.com اینجاست تا از شما حمایت کند و کمک کند تا آموزش در خانه کمی آسان‌تر شود. این نیروی محرکه ما در ایجاد منابع آموزش خانگی رایگان برای خانواده های آموزش دهنده در خانه است. ما بار شما را سبک می کنیم تا بتوانید روی چیزهای بزرگ تمرکز کنید!

شما بهترین منابع مدرسه خانگی ما را که به صورت رایگان در دسترس هستند، ابزاریاب برنامه درسی مدرسه خانگی برای کمک به شما در کشف منابع آموزشی و برنامه درسی، و همچنین یک بخش گسترده بررسی محصول مدرسه خانگی را خواهید یافت تا تقریباً هر محصولی را در بازار مدرسه خانگی به شما بینش دهد. فراموش نکنید که بخش بزرگ آموزش خانگی دبیرستان ما را بررسی کنید. این مملو از ابزارها و الگوهای رایگان نگهداری سوابق مدرسه خانگی است که به شما کمک می‌کند تا در آموزش خانگی نوجوان خود پیمایش کنید. مطمئناً ابزارهای رایگان مدرسه خانگی پیدا خواهید کرد که زندگی شما را آسان تر می کند!